Ankieta

Your VFB Pro license is UNVERIFIED. You must enter your license information before VFB Pro can fully function.

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie, której celem jest poznanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców oraz osób fizycznych planujących podjąć działalność w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Badanie to realizowane jest na zlecenie Urzędu Miasta w Siemiatyczach.

Głównym celem działalności Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie pomoc nowopowstałym firmom w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Osoby zainteresowane ofertą będą mogły skorzystać m.in. z preferencyjnego najmu pomieszczeń biurowo-usługowych wyposażonych w meble, urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności na potrzeby lokalnej przedsiębiorczości. Dodatkowo, w ramach Inkubatora planuje się świadczenie usług wspierających funkcjonowanie i rozwój aktywności gospodarczej przedsiębiorców takich jak: doradztwo finansowe, prawne, czy promocja przedsiębiorstw objętych wsparciem Inkubatora. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania w przygotowanej ankiecie. Szacowany czas wypełnienia ankiet to 10 minut. Wypowiedzi są w pełni anonimowe i będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby Urzędu Miasta Siemiatycze. Ankietę należy wypełnić do 27 marca 2022 roku.

Dziękujemy za współpracę i zrozumienie!

225