Bezpieczeństwo danych w firmie oraz polityka prywatności to sprawy istotne z punktu widzenia działania każdej organizacji, w której odbywa się proces przetwarzania danych osobowych. Dzięki audytom bezpieczeństwa wykrywane są słabe punkty systemu, co pozwala na ich wzmocnienie i dzięki temu zmniejszenie ryzyka utraty danych lub dostępu do nich przez osoby nieupoważnione.

Jakie korzyści płyną z Audytu Bezpieczeństwa?

 1. Niezależne określenie stanu bezpieczeństwa chronionych danych,
 2. Wykrycie naruszeń bezpieczeństwa,
 3. Zbadanie obecnego stanu konfiguracji urządzeń komputerowych i sieci,
 4. Wskazanie możliwych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo.

W ramach audytu sprawdzane są takie elementy jak:

 • Uprawnienia użytkowników,
 • Zabezpieczenia przeglądarek internetowych,
 • Poziom aktualizacji systemu operacyjnego,
 • Zabezpieczenia systemu plików,
 • Zabezpieczenia pocztowy elektronicznej,
 • Obecność tylnych wejść (dziur w oprogramowaniu).
 • Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Koszty:

Koszt ustalany jest indywidualnie w zależności od wielkości firmy oraz ilości posiadanego sprzętu IT (komputery, serwery, urządzenia sieciowe).